ZIMA W SZKOLE 2020!

       Dyrektor szkoły informuje, że w związku z przystąpieniem do akcji „Zima w szkole” na terenie szkoły w czasie ferii zimowych – w I tygodniu ferii będą prowadzone zajęcia dla dzieci.(27.01.2020 – 31.01.2020 )

       Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dzieci na zajęcia w czasie ferii, proszeni są o zgłoszenie się do wychowawcy  świetlicy.

       Zajęcia będą prowadzić nauczyciele zatrudnieni w naszej szkole.

       Będą to zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, zajęcia komputerowe, plastyczne, wyjścia do kina, wycieczki.

       Program będzie realizowany przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), 8 godzin dziennie – od 7.00 do 15.00

ZGŁOSZENIA DO 15  stycznia 2020 r.

Post Author: admin